O společnosti

Naše společnost byla založena v roce 1991. Od té doby poskytuje služby při zajišťování bezpečnosti ochrany majetku zákazníka, ostrahy objektů, rodinných domů atd. před poškozením, zneužitím, zničením či odcizením.
Dále poskytujeme recepční služby a kompletní úklidový servis.

Službu provádějí vyškolení zaměstnanci jak nepřetržitě 24 hod. denně, tak pouze v nočních hodinách anebo dle dohody s majitelem objektu.

Souběžně s rozvíjením technického vybavení věnuje naše firma trvalou pozornost personální oblasti. Pracovníci procházejí opakovaným zdokonalovacím školením a musí splňovat všechna základní kritéria (bezúhonnost, zdravotní stav a fyzická zdatnost i psychické předpoklady). Firma splňuje podmínky náhradního plnění.

Podle potřeby přání zákazníka splňují naši pracovníci další odborné předpoklady jako je znalost cizích jazyků, ovládání PC apod. Při výběru našich pracovníků je rovněž přihlíženo k jejich dřívějším odborným i praktickým zkušenostem.

Cílem naší práce je budovat kvalitní a profesionální služby, se schopnými, kvalifikovanými pracovníky, kteří se přísně řídí platnými zákony a jsou připraveni kdykoliv pružně reagovat na každý požadavek zákazníka.

TRIM spol. s r. o. SECURITY je firmou, která je odborně i morálně schopna převzít odpovědnost za bezpečnost majetku a osob svých klientů.