Služby

 • bezpečnost ochrany majetku (před poškozením, zneužitím, zničením či odcizením)
 • ostraha objektů
 • ostraha rodinných domů
 • recepční služby
 • kompletní úklidový servis
 • zajištění přepravy osob 8+1

Služba zahrnuje následující činnosti:

 • důsledné dodržování režimových opatření ve střežených objektech
 • kontrola a evidence všech procházejících osob s cílem zjišťování oprávněnosti jejich vstupu
 • kontrola a evidence všech projíždějících vozidel s cílem zjišťování oprávněnosti jejich vjezdu
 • zabraňovat neoprávněnému vynášení a vyvážení majetku či zboží
 • provádění pravidelných pochůzek po střeženém objektu- v případě požadavku zákazníka se služebním psem
 • provádění kontrolní činnosti vůči zaměstnancům zákazníka vyplývající ze Zákoníku práce a vnitropodnikových předpisů